STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118991 Xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0609PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG Còn hiệu lực
26/10/2021

118992 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210945-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
05/01/2022

118993 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6642021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

118994 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 19012012022_MV_PLTBTYT Còn hiệu lực
21/01/2022

118995 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1597/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

118996 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-44/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

118997 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/182 Còn hiệu lực
03/11/2022

118998 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 012022/TBYTVN Còn hiệu lực
11/11/2022

118999 XƯƠNG NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL 30112022_03/PLTTBYT_BA Còn hiệu lực
30/11/2022

119000 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/28022023AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023