STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119021 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2021/PL-CNL Còn hiệu lực
09/03/2022

119022 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 15/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

119023 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 16/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

119024 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 01/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

119025 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 02/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

119026 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 01/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
14/08/2023

119027 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 02/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

119028 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 03/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

119029 XỊT MŨI BYEKUF TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Đã thu hồi
12/04/2022

119030 XỊT MŨI BYEKUF NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022