STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119041 Xương sinh học Cem-Ostetic hạt và khối (Cem-Ostetic Granules and Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2510 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

119042 Xương sinh học dạng bột TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

119043 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Đã thu hồi
17/11/2021

119044 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268 /170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
19/11/2021

119045 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 339/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

119046 Xương sinh học dạng sáp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

119047 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018313 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
17/07/2019

119048 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181480 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
18/02/2021

119049 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 16.2023/SIGNIFY Còn hiệu lực
26/12/2023

119050 Xương tổng hợp dạng ống TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019