STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119051 Đèn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 28/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
12/05/2023

119052 Đèn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 03.06/KQPL/SGM/2023 Còn hiệu lực
24/07/2023

119053 Đèn phẫu thuật (LED) các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 532.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
27/10/2021

119054 Đèn phẫu thuật (LED) các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 634.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
01/12/2021

119055 Đèn phẫu thuật (Đèn mổ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC & Y TẾ VIỆT NHẬT 160224/VN Còn hiệu lực
16/02/2024

119056 Đèn phẫu thuật di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT APPL/11.2024 Còn hiệu lực
16/04/2024

119057 Đèn phẫu thuật di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 01/2023/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
20/02/2024

119058 Đèn phẫu thuật hai nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210142 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN Còn hiệu lực
11/03/2021

119059 Đèn phẫu thuật LED TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 669.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
18/12/2021

119060 Đèn phẫu thuật LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-03/HL-PCBPL/Đèn phẫu thuật LED Còn hiệu lực
30/03/2023