STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119091  Kim lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-309/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

119092  Kim lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-310/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

119093 Ðèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 13042023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

119094 Đá bọt đánh bóng răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

119095 Đá bọt đánh bóng răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

119096 ĐAI BÁNH CHÈ ĐẦU GỐI VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

119097 ĐAI BÁNH CHÈ ĐẦU GỐI VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

119098 ĐAI BẢO VỆ các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3395-1 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/03/2021

119099 ĐAI BẢO VỆ MẮT CÁ CHÂN VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

119100 ĐAI BẢO VỆ NGÓN TAY CÁI VANTELIN TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 02/2023/CBPL-KOWA Còn hiệu lực
30/08/2023