STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119101 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 117/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

119102 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 44/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

119103 Đèn Soi Bóng Đồng Tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019320/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

119104 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-002-Neitz Còn hiệu lực
01/08/2022

119105 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-003-Neitz Còn hiệu lực
23/09/2022

119106 Đèn soi bóng đồng tử và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 04UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

119107 Đèn soi chích ven trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 230-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế - Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

119108 Đèn soi da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TPMED 03-TPMED/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/10/2023

119109 Đèn soi da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM 03/2024/PLTTBYT-DP Còn hiệu lực
09/05/2024

119110 Đèn soi da có kết nối máy in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2391A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022