STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119111 Đèn mổ ( Đèn khám bệnh, Đèn mổ treo trần, Đèn mổ di động) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2108MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
22/08/2019

119112 Đèn mổ ( Đèn mổ treo trần, Đèn mổ di động, Đèn khám) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 150119MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
05/06/2019

119113 Đèn mổ (phụ kiện đính kèm theo) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3507S PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
19/11/2021

119114 Đèn mổ (Sugrical Light) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1872/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

119115 ĐÈN MỔ (ĐÈN CHỐNG LÓA) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ 0001/PL/GV Còn hiệu lực
22/07/2022

119116 Đèn mổ (Đèn mổ treo trần 1 nhánh, Đèn mổ treo trần 2 nhánh) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 07/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
22/05/2023

119117 Đèn mổ (đèn mổ treo trần 1,2 chóa/ đèn mổ di động led) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2012/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Phát Triển Việt Pháp Còn hiệu lực
14/05/2020

119118 Đèn mổ (đèn mổ treo trần 1,2 chóa/ đèn mổ di động led) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2073/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Phát Triển Việt Pháp Còn hiệu lực
20/08/2020

119119 Đèn mổ (đèn mổ treo trần 1,2 chóa/ đèn mổ di động led) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2073/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Phát Triển Việt Pháp Còn hiệu lực
20/08/2020

119120 Đèn mổ (Đèn mổ treo trần, đèn mổ di động, đèn mổ treo tường) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072206/MP-BPL Còn hiệu lực
24/07/2023