STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119121 Đai cổ tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

119122 Đai cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018674 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2019

119123 Đai cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS009/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
29/10/2020

119124 Đai cố định chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB.KNEE Còn hiệu lực
08/01/2024

119125 Đai cố định lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB BACK Còn hiệu lực
08/01/2024

119126 Đai cố định ống nội khí quản (Endotracheal Tube Holder) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018387 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
28/06/2019

119127 Đai cố định ống nội khí quản (Endotracheal Tube Holder) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018570 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
22/08/2019

119128 Đai cố định tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092103/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

119129 Đai cố định tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB.WRT-ELB Còn hiệu lực
08/01/2024

119130 Đai cố định tư thế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 09.03/PCBPL_P.SAPO Còn hiệu lực
09/03/2022