STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119131 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 12:2023/ PL-BIBITA Còn hiệu lực
27/11/2023

119132 Xịt Sâu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 05/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
04/04/2024

119133 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TECHPHARM VIỆT NAM 01/2024/PL-TECHP Còn hiệu lực
03/05/2024

119134 Xịt sâu răng SHINICHI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HERARISE SYSTEM 01/PLTTBYT-HERA/2023 Còn hiệu lực
21/09/2023

119135 Xịt sâu răng SHINICHI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI HÙNG 01/PLTTBYT-DAIHUNG/2023 Còn hiệu lực
29/09/2023

119136 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC THỊNH 01/2023/PL-TPT Còn hiệu lực
17/03/2023

119137 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ADON LIFE 01/2023/PL-ADON Còn hiệu lực
27/07/2023

119138 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 03/2023/PL-LISA Còn hiệu lực
08/08/2023

119139 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 03/2023PL-BBT Còn hiệu lực
24/08/2023

119140 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC NGỌC 01/2023/PL-PN Còn hiệu lực
07/11/2023