STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119141 Đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 341/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2020

119142 Đầu nối TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 391-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

119143 Đầu nối TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 393-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

119144 Đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 02/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/02/2022

119145 Đầu nối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/05/2022

119146 Đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-005-Atmos Còn hiệu lực
10/10/2022

119147 Đầu nối (cho đồng hồ điều chỉnh lưu lượng khí Oxy) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IEG CRYO & LPG Còn hiệu lực
04/09/2021

119148 Đầu nối (CA MOUNT) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 465.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
24/09/2020

119149 Đầu nối (dùng cho Xi lanh cao áp) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2579A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

119150 Đầu nối (HA MOUNT) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 465.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
24/09/2020