STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119171 Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1872/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

119172 Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2162/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

119173 Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2162 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

119174 Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 17/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

119175 Đầu nối cho tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 219/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

119176 Đầu nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
02/07/2019

119177 Đầu nối chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 316/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2019

119178 Đầu nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 545/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

119179 Đầu Nối Chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 02/2023/PLSP-01/1 Còn hiệu lực
14/03/2023

119180 Đầu nối chữ Y (các cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 242/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019