STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119191 Đầu nối khí máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

119192 Đầu nối khí oxy máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 04.20/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
09/04/2021

119193 Đầu nối khóa kép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

119194 Đầu nối khoan ổ cối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2012/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO Còn hiệu lực
21/09/2021

119195 Đầu nối không kim cho tiêm, truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0317/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

119196 Đầu nối không kim NeutraClear TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 15/2022/TQMED - BPL Đã thu hồi
21/02/2022

119197 Đầu nối không kim NeutraClear TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 15/2022/TQMED - BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

119198 Đầu nối kim luồn TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 37/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/01/2021

119199 Đầu nối kim đơn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 026.22/PL-TVME Đã thu hồi
30/06/2022

119200 Đầu nối kim đơn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 056.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022