STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119211 Đầu nối ống hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 684/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

119212 Đầu nối ống thông tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1407 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

119213 Đầu nối ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 130/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020

119214 Đầu nối ống, ngõ ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.12-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
23/09/2019

119215 Đầu nối ống, ngõ ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0005/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHẢI ANH Còn hiệu lực
23/11/2020

119216 Đầu nối quả lọc hấp phụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 91/Baxter-2019/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
08/06/2020

119217 Đầu nối quang TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4004-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
20/09/2021

119218 Đầu nối thẳng cho dây thở và bình tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 102/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

119219 Đầu nối theo dõi áp lực xâm lấn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191263 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/10/2019

119220 Đầu nối vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2024/PL-MPV Còn hiệu lực
09/04/2024