STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119241 Đầu phun đa kim bằng nhựa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 75.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2021

119242 Đầu phun đa kim bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0702/PCBPL-GB Còn hiệu lực
28/02/2024

119243 Đầu ra cấp khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210242 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Còn hiệu lực
13/04/2021

119244 Đầu ra cấp khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 01/20000027/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/01/2022

119245 Đầu ra khí Medical Gas Terminal Units) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 669/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

119246 Đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM 09/2022/TM Còn hiệu lực
10/09/2022

119247 Đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM 4018/PL Còn hiệu lực
05/01/2023

119248 Đầu ra lấy khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1107/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

119249 Đầu ra lấy khí y tế các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 1903-1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2024

119250 Đầu soi da của máy massage TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ST001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONG THẢO Còn hiệu lực
23/12/2019