STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119261 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

119262 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

119263 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 27/PL-NPVN/23 Đã thu hồi
02/12/2023

119264 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 02/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
09/01/2024

119265 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN 0124/KQPLB-MX Còn hiệu lực
29/01/2024

119266 ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 24/2024/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
09/04/2024

119267 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 07/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
16/05/2024

119268 Đèn điều trị vàng da (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3590-3 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
26/01/2021

119269 Đèn điều trị vàng da cho trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 23/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2023

119270 Đèn điều trị vàng da sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 005/KDN Còn hiệu lực
21/03/2023