STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119271 Đầu Thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 110323/PL-GP Còn hiệu lực
26/08/2023

119272 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 08/2024/BPL-CA Còn hiệu lực
23/05/2024

119273 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản VGRIPP NOVA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.04/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
04/01/2021

119274 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản VGRIPP NOVA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.05/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

119275 Đầu thay thế cho cây tháo khâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

119276 Đầu thay thế kẹp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

119277 Đầu theo dõi huyết áp trong tập luyện gắng sức TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL63 Còn hiệu lực
08/03/2024

119278 Đầu thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190326.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

119279 Đầu thử máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL12/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/06/2019

119280 Đầu tiếp xúc 14 kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 188-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Oscar Còn hiệu lực
08/10/2019