STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119281 Đèn quang trùng hợp trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ (LED Curing Light) Tay làm việc Nguồn phát sáng Bao đèn Bộ nguồn Đế sạc Tấm chắn sáng Kính bảo vệ Bảng kiểm tra độ dài ánh sáng đèn TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 063-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
16/03/2021

119282 Đèn quang trùng hợp “DHEF” Litex Curing Light TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 307/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

119283 Đèn quang trùng hợp/ Light curing units TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 003-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
12/05/2020

119284 Đèn quang trùng hợp“DHEF” Litex Curing Light TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 307/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

119285 Đèn sinh hiển vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

119286 Đèn sinh hiển vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1787/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
13/11/2020

119287 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018296 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/06/2019

119288 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 117/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

119289 Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 44/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

119290 Đèn Soi Bóng Đồng Tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019320/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022