STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119301 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

119302 Xịt vệ sinh tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2204A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
16/11/2021

119303 XỊT VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN 01/2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

119304 Xịt vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN THỦY PHARMA 02/2023/BPL-XT Còn hiệu lực
13/10/2023

119305 Xịt vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIMED 01/23/BPL-TDM Còn hiệu lực
21/11/2023

119306 Xịt vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THÀNH PHÁT 02/2023/PL-TTP Còn hiệu lực
05/03/2024

119307 Xịt Vết Thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN SINH CHÂU 01/2024/PL-VSC Còn hiệu lực
20/06/2024

119308 XỊT VI SINH MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 01/2023/PL-BIOLG Còn hiệu lực
23/10/2023

119309 XỊT VI SINH MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 02:2024/ PL- BIOLG Còn hiệu lực
06/04/2024

119310 XỊT VI SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 02/2023/PL-BIOLG Còn hiệu lực
23/10/2023