STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119331 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 691/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

119332 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DREAMTECH Còn hiệu lực
06/10/2021

119333 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 764/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2021

119334 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Còn hiệu lực
18/10/2021

119335 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 779/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BROS Còn hiệu lực
19/10/2021

119336 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2139A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH SƠN Còn hiệu lực
21/10/2021

119337 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT Còn hiệu lực
15/12/2021

119338 Xịt Xoang TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-24 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC PHẨM TÍN NAM Còn hiệu lực
16/12/2021

119339 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 996/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Còn hiệu lực
27/12/2021

119340 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC 01/2022/PL-KD Đã thu hồi
03/03/2022