STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119351 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIGPHARMA 02/2023/PL-BIGP Còn hiệu lực
25/03/2023

119352 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÁP 01/2023/PL-DPP Còn hiệu lực
22/04/2023

119353 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 01/2023/PL-ĐV Còn hiệu lực
13/05/2023

119354 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BÀ VÂN 02/2023/BPL-BV Còn hiệu lực
08/07/2023

119355 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ MINH AN 01/2023/PL-MA Còn hiệu lực
19/07/2023

119356 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 03/2023PL-KIMIKO Còn hiệu lực
24/07/2023

119357 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN 01/2023/PL-TN Còn hiệu lực
27/07/2023

119358 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TECHMED GROUP 01/2023/PL-TECHMED Còn hiệu lực
08/09/2023

119359 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MINH MEDICAL 01/2023/PL-TM.SJK Còn hiệu lực
11/10/2023

119360 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI 03/2023/PL-TT Còn hiệu lực
17/10/2023