STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119371 Đầu xương đùi nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 842/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

119372 Đầu đánh bóng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210977-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

119373 Đầu đánh bóng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 103/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

119374 Đầu đánh bóng răng bằng kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 169/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

119375 Đầu đánh bóng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1762/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
30/10/2020

119376 Đầu đánh bóng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 198/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
25/02/2021

119377 Đầu đắt vít TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

119378 Đầu đèn (Bóng) phát tia X dùng cho máy CT scanner TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021242/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
29/07/2021

119379 Đầu đèn (Bóng) phát tia X dùng cho máy CT scanner TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021028/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
29/07/2021

119380 Đầu đèn (Bóng) phát tia X dùng cho máy CT scanner TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019184/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2021