STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119381 Đầu đèn (Bóng) phát tia X dùng cho máy CT scanner TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020527/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2021

119382 Đầu đèn (Bóng) phát tia X dùng cho máy CT scanner TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH 202201/PL-QT Còn hiệu lực
20/02/2022

119383 Đầu đèn (Bóng) phát tia X dùng cho máy CT scanners TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 68/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
26/11/2021

119384 Đầu đèn 2940 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 188/170000164/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/05/2022

119385 Đầu đèn phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính CT TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018839 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Còn hiệu lực
20/12/2019

119386 Đầu đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 55/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
30/06/2019

119387 Đầu đèn X Quang TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 301-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Hoàng Lê Còn hiệu lực
09/04/2020

119388 Đầu điện cực dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 722- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
08/01/2021

119389 Đầu điện cực dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-82/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/05/2023

119390 Đầu điện cực dao mổ điện (hình kim) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-1916/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023