STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119391 Đèn đọc phim X quang (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

119392 Đèn đọc phim X Quang, CT, MRI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

119393 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 142/170000001 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
28/06/2019

119394 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 193-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

119395 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 573/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG SIGMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

119396 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/05/2021

119397 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/05/2021

119398 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/05/2021

119399 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2021

119400 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 06-DNN/MPLENT Còn hiệu lực
21/04/2022