STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119401 Đèn trám nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/CEFLA-LED/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

119402 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018673 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
22/10/2019

119403 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181892 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
13/10/2021

119404 Đèn trám quang trùng học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 01/2022/PL-CNVN Còn hiệu lực
26/12/2022

119405 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0562PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
14/10/2020

119406 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0769PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
28/10/2021

119407 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0032022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
05/03/2022

119408 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 052022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
10/03/2022

119409 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0072022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
09/05/2022

119410 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 192022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
12/07/2022