STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119461 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 19012012022_MV_PLTBTYT Còn hiệu lực
21/01/2022

119462 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1597/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

119463 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-44/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

119464 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/182 Còn hiệu lực
03/11/2022

119465 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 012022/TBYTVN Còn hiệu lực
11/11/2022

119466 XƯƠNG NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL 30112022_03/PLTTBYT_BA Còn hiệu lực
30/11/2022

119467 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/28022023AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

119468 Xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG 01-2023/MG Còn hiệu lực
23/03/2023

119469 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/194 Còn hiệu lực
30/05/2023

119470 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/2024-AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024