STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119471 Xương nhân tạo (Bột xương nhân tạo); Xi măng xương (Xi măng sinh học kèm dung dịch pha) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/11.09/TM -170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/06/2019

119472 Xương nhân tạo Boncel-Os Dental TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1909/MERAT-2019 Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
21/09/2019

119473 Xương nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1048/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
10/03/2020

119474 Xương Nhân Tạo Các Loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2258/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

119475 Xương nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 842/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

119476 Xương nhân tạo dạng bột TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Đã thu hồi
17/11/2021

119477 Xương nhân tạo dạng bột TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2268 /170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
19/11/2021

119478 Xương nhân tạo dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1109/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
28/10/2021

119479 Xương nhân tạo dạng khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1109/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
28/10/2021

119480 Xương nhân tạo dùng trong nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0052022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024