STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119501 Xương sinh học dạng gel TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 339/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

119502 Xương sinh học dạng sáp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

119503 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018313 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
17/07/2019

119504 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181480 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
18/02/2021

119505 Xương sinh học nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 16.2023/SIGNIFY Còn hiệu lực
26/12/2023

119506 Xương tổng hợp dạng ống TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

119507 Xương tổng hợp dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2790A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

119508 Xương đồng loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210632-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Còn hiệu lực
09/08/2021

119509 Xương đồng loại chưa khử khoáng dạng Chips/Powder (Mineralized Bone Chips, Powder) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2504 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

119510 Xương đồng loại dạng cấu trúc từ xương cứng và xương xốp Miếng ghép đĩa đệm đốt sống cổ từ xương đồng loại (Cortical and Cancellous Structural AlloGraft/ Structural Allograft Cervical Spacer) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2506 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019