STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119541 Điện cực bọt biển cho máy kích thích điện xuyên sọ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2368A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/02/2022

119542 Điện cực Ca TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-57/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

119543 Điện cực Ca TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 197/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/07/2020

119544 Điện cực Ca TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/08/2021

119545 Điện cực Ca TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 219/2022/NA-PL Đã thu hồi
02/12/2022

119546 Điện cực cá sấu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 03/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Đã thu hồi
04/02/2020

119547 Điện cực cá sấu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 03/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
22/04/2020

119548 Điện cực cá sấu dùng nhiều lần (Reusable Pair of Alligator Clips) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1799/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
19/10/2019

119549 Điện cực Ca sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 07-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
20/06/2022

119550 Điện cực Ca++ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-144/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/02/2020