STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119551 Đầu làm sạch cấy ghép implant/ Implant cleaning inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119552 Đầu lạnh đông củng mạc (Cryo Probes) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3335 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
11/09/2020

119553 Đầu lắp nối hoàn tất cầu răng/ Cavity margin inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119554 Đầu lắp nối phẫu thuật xương tái sử dụng nhiều lần/ Bone surgery inserts reusable TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0043-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
31/03/2020

119555 Đầu lắp nối sửa soạn cầu răng/ Crown prep tips TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119556 Đầu lắp nối sửa soạn ống tủy trong nha khoa/ Endo retro inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119557 Đầu lắp nối điều trị lại nội nha/ Endo revision inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119558 Đầu lắp nối điều trị nội nha/ Endo inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119559 Đầu Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 615/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
15/06/2020

119560 Đầu LASER (LASER AND ULTRAVIT PROBES FAMILY) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2867PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020