STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119601 Đầu nối an toàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 015.20/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
30/11/2020

119602 Đầu nối an toàn có dây nối dài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 012.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/11/2020

119603 Đầu nối an toàn không kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191376 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/05/2020

119604 Đầu nối an toàn không kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191542 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/05/2020

119605 Đầu nối bảo hộ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 35-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/03/2021

119606 Đầu nối bảo hộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1043/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

119607 Đầu nối bảo hộ sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019196/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/02/2020

119608 Đầu nối bảo hộ sử dụng một lần (TP Filter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019183/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2019

119609 Đầu nối bình chứa máu chữ Y dùng cho hệ thống truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM 0623-129/DMEC-RA Còn hiệu lực
14/07/2023

119610 Đầu nối bình đựng dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3668 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
05/04/2021