STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119621 Đầu nối cho tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 219/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

119622 Đầu nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
02/07/2019

119623 Đầu nối chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 316/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2019

119624 Đầu nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 545/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

119625 Đầu Nối Chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 02/2023/PLSP-01/1 Còn hiệu lực
14/03/2023

119626 Đầu nối chữ Y (các cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 242/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019

119627 Đầu nối chuyển đổi cáp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 061 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/08/2019

119628 Đầu nối của dụng cụ khóa lưỡi chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1446/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

119629 Đầu nối cưa xương sọ não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2012/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO Còn hiệu lực
21/09/2021

119630 Đầu nối cưa xương ức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2012/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO Còn hiệu lực
21/09/2021