STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119651 Đầu kim cho bút tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 371/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

119652 Đầu kim cho bút tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1018/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
04/10/2021

119653 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0268/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

119654 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLDKLH - H29-240508-0005 Còn hiệu lực
22/05/2024

119655 Đầu Kim Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-002/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

119656 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 36/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

119657 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 903/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2021

119658 Đầu kim tiêm Insulin vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

119659 Đầu kim tiêm tinh chất TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MONAD 01-2024/PL-MONAD Còn hiệu lực
09/05/2024

119660 Đầu kim tiếp xúc 14 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022