STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119661 Đầu đốt bằng sóng Radio TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 026-2022/PL-ART Còn hiệu lực
11/11/2022

119662 Đầu đốt cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 090223/PL-GP Còn hiệu lực
21/08/2023

119663 Đầu đốt dao điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/626 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

119664 Đầu đốt dao điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/627 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

119665 Đầu đốt dao điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/152 Còn hiệu lực
30/08/2023

119666 Đầu đốt dao điện đơn cực nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/04/45 Còn hiệu lực
14/04/2022

119667 Đầu đốt dùng cho máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1002021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
23/11/2021

119668 Đầu đốt dùng cho máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1002021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
23/11/2021

119669 Đầu đốt dùng cho máy cắt đốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM 129/PL/Plasma Wand Còn hiệu lực
13/09/2023

119670 Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENMED 01.05/2023/PL Còn hiệu lực
25/05/2023