STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119711 Đầu cone , pipet nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

119712 Đầu của kìm gắp stent khí quản loại thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

119713 Đầu của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

119714 Đầu dẫn nội nhãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

119715 Đầu dẫn sáng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-VO01-2307 Còn hiệu lực
24/07/2023

119716 Đầu dây laser TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 314-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/06/2020

119717 Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290520MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
30/05/2020

119718 Đầu dò 3 trong 1 (đo cơn co tử cung, đo tim thai, đánh dấu cơn co) cho máy sản khoa FM8000 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 39.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
23/04/2020

119719 Đầu dò 6C1 HD TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021

119720 Đầu dò 6C2 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021