STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119741 ĐẦU CÔN KHÔNG LỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1089/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống Còn hiệu lực
11/11/2020

119742 Đầu côn lưu mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2485/2021/180000028/PCBPL-BY CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
07/12/2021

119743 Đầu côn lưu mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2452A/2021/180000028/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

119744 Đầu côn pipet TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 2107/AICOR/PT/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
21/07/2021

119745 Đầu côn Vàng Xanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MTL005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Còn hiệu lực
20/12/2019

119746 Đầu cone TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

119747 Đầu cone , pipet nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

119748 Đầu của kìm gắp stent khí quản loại thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

119749 Đầu của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

119750 Đầu dẫn nội nhãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023