STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120331 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 260822022/QDMED Còn hiệu lực
15/09/2022

120332 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1409/2022/MPMED Còn hiệu lực
23/09/2022

120333 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT-04/KQPL Còn hiệu lực
07/10/2022

120334 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 12102022PLYTE3A Còn hiệu lực
12/10/2022

120335 Đèn Mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 14102022PLYTE3A Còn hiệu lực
14/10/2022

120336 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 22.10.2022 Còn hiệu lực
24/10/2022

120337 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 25102022/PL-HDG Còn hiệu lực
10/11/2022

120338 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 062022/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
16/11/2022

120339 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM 04/2022/YTMN Còn hiệu lực
24/12/2022

120340 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 056-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022