STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120371 Đèn phẫu thuật LED TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 669.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
18/12/2021

120372 Đèn phẫu thuật LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-03/HL-PCBPL/Đèn phẫu thuật LED Còn hiệu lực
30/03/2023

120373 Đèn phẫu thuật LED (LED Operating Light) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13121/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
24/09/2021

120374 Đèn phẫu thuật Luvis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0045-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

120375 Đèn phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200818 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiết bị Y tế Đại Dương Còn hiệu lực
26/08/2019

120376 Đèn phẫu thuật treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT APPL/10.2024 Còn hiệu lực
16/04/2024

120377 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190911 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
03/10/2019

120378 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

120379 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200048 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
04/03/2020

120380 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 750/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021