STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120431 Đèn khám (Đèn cây dùng trong phòng mổ, dùng điện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 22/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
16/01/2024

120432 Đèn khám + đèn mổ Maquet Lucea LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0322/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

120433 Đèn khám - đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 21092022/PL-HDG Còn hiệu lực
02/11/2022

120434 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018400 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
13/06/2019

120435 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1642019/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Còn hiệu lực
05/07/2019

120436 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210703-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

120437 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210702 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

120438 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 100222/LVC Còn hiệu lực
06/04/2022

120439 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1504/2022/QDMED Còn hiệu lực
13/05/2022

120440 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 3006/2022/MPEMD Còn hiệu lực
01/07/2022