STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120441 Đèn soi da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TPMED 03-TPMED/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/10/2023

120442 Đèn soi da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM 03/2024/PLTTBYT-DP Còn hiệu lực
09/05/2024

120443 Đèn soi da có kết nối máy in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2391A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

120444 Đèn soi da có kết nối máy in TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2477A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

120445 Đèn soi da và phụ kiện: pin sạc và bộ sạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021585/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/11/2021

120446 Đèn soi da và phụ kiện: pin sạc và bộ sạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019159/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

120447 Đèn soi mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018150 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Còn hiệu lực
01/07/2019

120448 Đèn soi mắt trực tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 050922/TH-PCBPLA Còn hiệu lực
10/09/2022

120449 Đèn soi mô và khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191463 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

120450 Đèn soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191073 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
07/11/2019