STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120461 Đệm chân không toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

120462 Đệm chân không toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

120463 Đệm chân không Type S Vac-Lok Cushion (Short) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 22/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

120464 Đệm chân không đầu và vai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
22/06/2019

120465 Đệm chỉnh xoay/ thun chỉnh xoay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190236.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/11/2019

120466 Đệm cho giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 05/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
13/02/2023

120467 Đệm cho giường bệnh nhân A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM 03/2022-PCBA-TTBYT Còn hiệu lực
13/12/2023

120468 Đệm cho giường y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 08-2404/PL-IDSHN Còn hiệu lực
23/04/2024

120469 Đệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1710/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi Còn hiệu lực
05/08/2019

120470 Đệm chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 010-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020