STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120511 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2123/GVN/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

120512 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH 03/TNTECH-2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2023

120513 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 17/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

120514 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 33/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
05/01/2024

120515 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26/BPL-OST Còn hiệu lực
17/01/2024

120516 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2422/GVN/PL Còn hiệu lực
06/03/2024

120517 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 152-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

120518 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1202 Còn hiệu lực
16/02/2024

120519 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 0623/CKPL/MEDIGAS Đã thu hồi
21/05/2024

120520 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 0524/CKPL/MEDIGAS Đã thu hồi
21/05/2024