STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120571 Đèn mổ treo trán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01/BVNTB-DAIICHI/170000078/PCBPL-BYT Bệnh viện Nhi Thái Bình Còn hiệu lực
16/04/2020

120572 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 331-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT KHANG Còn hiệu lực
08/10/2020

120573 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019248/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
01/04/2021

120574 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019307/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
01/04/2021

120575 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 08-0220/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Đã thu hồi
18/10/2021

120576 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 08-0220/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
19/10/2021

120577 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5112021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Tây Bắc Á Còn hiệu lực
26/10/2021

120578 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 09.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

120579 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 19/PLYV Còn hiệu lực
17/10/2023

120580 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 06012024TBA Còn hiệu lực
06/01/2024