STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120591 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 05PL/MD-2023 Còn hiệu lực
15/11/2023

120592 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 02/2024-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/02/2024

120593 Đèn phẫu thuật và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 03/2023/PL- Đông Dương Còn hiệu lực
13/07/2023

120594 Đèn phẫu thuật đeo trán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2309/PL-IDSHN Còn hiệu lực
27/09/2023

120595 Đèn phẫu thuật đội đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-21-2024 Còn hiệu lực
21/03/2024

120596 Đèn phẫu thuật, đèn khám và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 05PL/MD-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

120597 ĐÈN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HANAMED 03/2024/PL/HANAMED Còn hiệu lực
28/05/2024

120598 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 206/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG KIỆT PHONG Còn hiệu lực
28/10/2019

120599 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1476/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS Còn hiệu lực
14/10/2020

120600 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BPL2006/HOAMAI Còn hiệu lực
26/06/2023