STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120781 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 07/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
16/05/2024

120782 Đèn điều trị vàng da (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3590-3 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
26/01/2021

120783 Đèn điều trị vàng da cho trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 23/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2023

120784 Đèn điều trị vàng da sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 005/KDN Còn hiệu lực
21/03/2023

120785 Đèn điều trị vàng da sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN 06/KDN Còn hiệu lực
23/02/2024

120786 Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2362-6 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
21/06/2019

120787 Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
24/11/2019

120788 Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/4 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
14/10/2021

120789 Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 05/2023-PLTTBYT-LB Còn hiệu lực
01/11/2023

120790 Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 050124.PLB.LGMED Còn hiệu lực
04/04/2024