STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120791 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210487-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

120792 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
09/09/2022

120793 ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 11/PLNT Đã thu hồi
07/10/2022

120794 ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 12/PLNT Còn hiệu lực
07/10/2022

120795 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

120796 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

120797 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 27/PL-NPVN/23 Đã thu hồi
02/12/2023

120798 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 02/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
09/01/2024

120799 Đèn điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN 0124/KQPLB-MX Còn hiệu lực
29/01/2024

120800 ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 24/2024/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
09/04/2024