STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120821 Đĩa Petri TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

120822 Đĩa petri TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
20/10/2021

120823 Đĩa Petri TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/3012/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH M.D JAPAN Còn hiệu lực
06/01/2022

120824 Đĩa Petri TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

120825 Đĩa Petri TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 0908/22-MEC-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2022

120826 Đĩa Petri TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 70/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2022

120827 Đĩa petri TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV M.D.JAPAN 003/PLYT/MDJ Còn hiệu lực
24/02/2023

120828 ĐĨA PETRI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LÊ LỢI DPT-03 Còn hiệu lực
04/12/2023

120829 Đĩa Petri (Petri Dish) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 08/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

120830 Đĩa Petri (Petri Dish) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 04/2024/MINHDAT-TBYT Còn hiệu lực
30/01/2024