STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1381 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT-02/KQPL Còn hiệu lực
07/10/2022

1382 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT-03/KQPL Còn hiệu lực
07/10/2022

1383 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 02082023/PL-HDG Còn hiệu lực
08/08/2023

1384 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 1122/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

1385 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0422/GVN/PL Còn hiệu lực
17/10/2023

1386 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0522/GVN/PL Còn hiệu lực
19/10/2023

1387 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0622/GVN/PL Còn hiệu lực
19/10/2023

1388 Bàn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 1222/GVN/PL Còn hiệu lực
14/11/2023

1389 Bàn mổ FINIX TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019

1390 Bàn mổ kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5452021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Y tế Thành Long Còn hiệu lực
12/11/2021