STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1471 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO 010/2022/KQPL-MEDECO Còn hiệu lực
14/09/2022

1472 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/BPL-MEDICON Còn hiệu lực
26/10/2022

1473 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 04/PLYV Còn hiệu lực
31/10/2022

1474 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 07.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/11/2022

1475 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 45/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

1476 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 01-1109/2023/QDM-PL Còn hiệu lực
12/09/2023

1477 Bàn mổ đa năng A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM 03/2023-PCBA-TTBYT Còn hiệu lực
13/12/2023

1478 Bàn mổ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME 1408/IME-2023 Còn hiệu lực
18/12/2023

1479 Bàn mổ đa năng chạy điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181810 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
13/08/2021

1480 Bàn mổ đa năng chạy điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181810 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
14/08/2021