STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1491 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT NAM 01/2022-KQPL Còn hiệu lực
25/04/2022

1492 BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỆN THỦY LỰC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 140621/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

1493 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHKT MINH DUY 05/MINHDUY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

1494 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA BÌNH 20/07/2022AGB/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/07/2022

1495 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA BÌNH 23042023/AGB-PL Còn hiệu lực
08/05/2023

1496 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20230913/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
14/09/2023

1497 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 40-PL-AL Còn hiệu lực
12/10/2023

1498 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Toronsurge2000-Torontech/ 180922 Còn hiệu lực
15/11/2023

1499 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 111023/EL-OT100/ELPIC Còn hiệu lực
13/12/2023

1500 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Đã thu hồi
04/11/2020