STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1511 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA BÌNH 23042023/AGB-PL Còn hiệu lực
08/05/2023

1512 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20230913/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
14/09/2023

1513 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 40-PL-AL Còn hiệu lực
12/10/2023

1514 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Toronsurge2000-Torontech/ 180922 Còn hiệu lực
15/11/2023

1515 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 111023/EL-OT100/ELPIC Còn hiệu lực
13/12/2023

1516 Bàn mổ đa năng điện thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Đã thu hồi
04/11/2020

1517 Bàn mổ đa năng điện thủy lực và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 030/MZH/1021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
08/11/2021

1518 Bàn mổ đa năng điện thủy lực và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 74/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/10/2019

1519 Bàn mổ đa năng điện thủy lực và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
19/10/2020

1520 Bàn mổ đa năng điện- thủy lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 01/170000072/PCBPL Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
05/07/2019